پیشنهاد راه حل منطقی و قابل آزمایش برای حل یک مسئله چه نام دارد

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,288
79
پیشنهاد راه حل منطقی و قابل آزمایش | جواب پیشنهاد راه حل منطقی و قابل آزمایش برای حل یک مسئله |


سوال :

پیشنهاد راه حل منطقی و قابل آزمایش برای حل یک مسئله چه نام دارد


جواب :

1) طرح پرسش
2) فرضیه
3) مشاهده
4) آزمایش
 
 • برچسب ها
  جواب پیشنهاد راه حل منطقی و قابل آزمایش برای حل یک مسئله پیشنهاد راه حل منطقی و قابل آزمایش
 • آمار انجمن

  موضوع ها
  48,727
  ارسال ها
  56,059
  کاربران
  3,406
  جدیدترین کاربران
  محمدمهدی قیاسی
  عقب
  بالا