پیامبر ویارانش چند سال در محاصره اقتصادی قرار گرفتند

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,310
79
پیامبر و یارانش چند سال در محاصره اقتصادی قرار گرفتند | پیامبر و یارانش چند سال در محاصره اقتصادی بودند با جواب |


سوال :

پیامبر ویارانش چند سال در محاصره اقتصادی قرار گرفتند ؟


جواب :

پیامبر و یاران و عمویش ابوطالب و همسرش خدیجه ۳ سال در سخت‌ترین شرایط به سر بردند؛ آنان در این مدت از محل دارایی‌های خدیجه گذران کردند. گاهی نیز اقوام نزدیکشان، به رغم پیمان‌نامه و از سر کشش خون و خانواده پنهانی آذوقه به آنجا می‌فرستادند. مقاومت پیامبر و یاران او در آن مدت، عرصه را بر قریش تنگ کرد. بیشتر آنان که دختر، پسر، نواده‌ یا اقوامی نزدیک در شعب داشت، در پی بهانه بودند تا آنان را از شعب خارج کنند.
 
 • برچسب ها
  حضرت خدیجه در زمان محاصره پیامبر و یارانش چه می کرد پیامبر و یارانش در کجا محاصره بودند پیامبر و یارانش چند سال در محاصره اقتصادی بودند با جواب پیامبر و یارانش چند سال در محاصره اقتصادی قرار گرفتند
 • آمار انجمن

  موضوع ها
  48,733
  ارسال ها
  56,171
  کاربران
  3,425
  جدیدترین کاربران
  خلیلی
  عقب
  بالا