پر سرعت ترین خودروی فعلی جهان کدام است؟

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت

پر سرعت ترین خودروی فعلی جهان / پر سرعت ترین خودروی جهان /پر سرعت ترین خودروی جهان چیست / نام پر سرعت ترین خودروی جهان /


سوال :

پر سرعت ترین خودروی فعلی جهان کدام است؟


جواب :

- لامبورگینی
- بنز
- پراید
- بوگاتی ?


.
 
  • برچسب ها
    نام پر سرعت ترین خودروی جهان پر سرعت ترین خودروی جهان پر سرعت ترین خودروی جهان چیست پر سرعت ترین خودروی فعلی جهان
  • بالا