پدر علم پزشکی کیست

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت

پدر علم پزشکی کیست | پدر علم پزشکی | پدر علم پزشکی کیه | پدر علم پزشکی ایران |


سوال :

پدر علم پزشکی کیست؟


جواب :

1 : بقراط
2 : ابن سینا
3 : ابو اسحاق الپتکین
4 : ابو ریحان بیرونی


بقراط ، پدر پزشکی ، در جزیره طوس یونان به دنیا آمد و فرزند یک پزشک بود. بقراط معتقد بود که هر بیماری علت طبیعی دارد و قابل درمان است. بقراط به شدت بر رفتار بالینی ، وجدان و شرافت تأکید داشت. از این رو ، بقراط سوگندی را تهیه کرد که امروزه به آن سوگند بقراط معروف است.
 
  • برچسب ها
    ابن سینا پدر علم پزشکی بقراط طب سنتی بقراط کیست پدر علم تاریخ ایران کیست؟ پدر علم پزشکی پدر علم پزشکی ایران پدر علم پزشکی ایران کیست پدر علم پزشکی در جدول پدر علم پزشکی نوین کیست پدر علم پزشکی کیست پدر علم پزشکی کیه پدر علوم تجربی کیست
  • بالا