پت رل (مهناز صادقی)

  • شروع کننده موضوع اخراج شده
  • تاریخ شروع

اخراج شده

مهمان

پت رل / پت رل بورس / مهناز صادقی پت رل/ پت رل مهناز /پترل مهناز صادقی/سهم پت رل / سهم پترل?? پت‌رُل:

? پت کودکی جامانده از رشد بود، فرزندان دیگر خانواده همه رشد کرده و بزرگ شده بودند. ولی پِت، ریز نقش مانده بود.

?‍♂️ او عاشق این بود که هنرپیشه بزرگی شود و رُل بازی کند؛ دیگران به او می‌گفتند نمی‌تواند به آرزوهایش برسد، چرا که ریز جثه و ناتوان بود.
پِت شروع به خوردن غذاهای مقوی و انجام ورزشهای مناسب کرد؛ همچنین در خلوت و تنهایی رُل بازی می‌کرد و در نقش خواسته‌هایش فرو می‌رفت...

? پت، آنقدر رُل آرزوهایش را بازی و تلاش کرد تا به اهدافش رسید.
از آنجا که پِت عاشق رُل بازی کردن بود، دوستانش او را پِت‌رُل صدا می‌زدند!

? او بزرگ و موفق شده و قراردادهای بالای 200,000€ برای ۴ ساله آینده منعقد کرده است؛ ولی قبل از آغاز بکار، برای استراحت به تعطیلات رفت تا تجدید قوا کند.


.
 
  • برچسب ها
    سهم پت رل مهناز صادقی پت رل پت رل پت رل بورس پت رل مهناز پترل مهناز صادقی
  • بالا