پتاسیم پرمنگنات در اثر واکنش با آب اکسیژنه به چه رنگی در می آید علوم ششم

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,284
79
پتاسیم پرمنگنات در اثر واکنش با آب اکسیژنه | رنگ پتاسیم پرمنگنات در اثر واکنش با آب اکسیژنه | جواب پتاسیم پرمنگنات در اثر واکنش با آب اکسیژنه به چه رنگی در می آید |

سوال :

پتاسیم پرمنگنات در اثر واکنش با آب اکسیژنه به چه رنگی در می آید علوم ششم


جواب :

برنگ بنفش در می آید، میتوانید این ازمایش و رنگ آن را در این ویدیو ببینید

 
 • برچسب ها
  جواب پتاسیم پرمنگنات در اثر واکنش با آب اکسیژنه به چه رنگی در می آید رنگ پتاسیم پرمنگنات در اثر واکنش با آب اکسیژنه نتیجه آزمایش پتاسیم پرمنگنات با آب اکسیژنه پتاسیم پرمنگنات در اثر واکنش با آب اکسیژنه
 • آمار انجمن

  موضوع ها
  48,720
  ارسال ها
  56,104
  کاربران
  3,406
  جدیدترین کاربران
  محمدمهدی قیاسی
  عقب
  بالا