پایین ترین لایه که نزدیک به سطح زمین است چه نام دارد مطالعات نهم

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,296
79
پایین ترین لایه که نزدیک به سطح زمین | پایین ترین لایه که نزدیک به سطح زمین است چه نام دارد |


سوال :

پایین ترین لایه که نزدیک به سطح زمین است چه نام دارد مطالعات نهم


جواب :


1) تروپوسفر

2) استراتوسفر

3) مزوسفر

4) ترموسفر
 
 • برچسب ها
  ارتفاع از سطح زمین چه تاثیری بر آب و هوا دارد تشکیل ابر ها در کدام لایه صورت می گیرد مطالعات نهم پایین ترین لایه که نزدیک به سطح زمین پایین ترین لایه که نزدیک به سطح زمین است چه نام دارد پایین ترین لایه که نزدیک به سطح زمین است کدام است
 • آمار انجمن

  موضوع ها
  48,731
  ارسال ها
  56,167
  کاربران
  3,416
  جدیدترین کاربران
  الهه فتحی پور
  عقب
  بالا