وقتی دیگری از دست ما عصبانی است چه کاری باید انجام دهیم مطالعات هشتم

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,296
79
وقتی دیگری از دست ما عصبانی است چه کاری باید انجام دهیم | وقتی دیگری از دست ما عصبانی است چه کاری باید بکنیم |


سوال :

وقتی دیگری از دست ما عصبانی است چه کاری باید انجام دهیم مطالعات هشتم


جواب :

۱- به آرامی از او سؤال کنیم چرا از دست ماعصبانی است و علت چیست؟
۲-به حرف های طرف مقابل، خوب گوش کنیم و حرف های او را قطع نکنیم.
۳-اگر اشتباهی مرتکب نشد ه ایم ، با آرامش توضیح دهیم و اگر اشتباهی کرده ایم عذرخواهی کنیم و راهی برای جبران اشتباه، پیدا کنیم.
۴-اگرکسی از دست ما خیلی عصبانی است، به طوری که حاضر به شنیدن حرف های ما نیست و ممکن است به ماصدمه بزند، فوراً صحنه را ترک کنیم و ازبزرگ ترها کمک بخواهیم.
 
 • برچسب ها
  وقتی دیگری از دست ما عصبانی است چه کاری باید انجام دهیم وقتی دیگری از دست ما عصبانی است چه کاری باید بکنیم
 • آمار انجمن

  موضوع ها
  48,731
  ارسال ها
  56,159
  کاربران
  3,412
  جدیدترین کاربران
  gholami
  عقب
  بالا