وضعیت ما انسان ها در هنگام رفتن از این دنیا با انسان های دیگر متفاوت است

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,924
72
وضعیت ما انسان ها در هنگام رفتن از این دنیا | وضعیت ما انسان‌ها نیز در هنگام رفتن از این دنیا با انسان‌های دیگر متفاوت است. عامل این تفاوت چیست |


سوال :

وضعیت ما انسان‌ها نیز در هنگام رفتن از این دنیا با انسان‌های دیگر متفاوت است. عامل این تفاوت چیست؟


جواب :

1) کیفیت اعمال


2) کمیت اعمال


3) ارادت به اولیای الهی


4) میزان شناخت و معرفت
 

آمار انجمن

موضوع ها
48,404
ارسال ها
55,274
کاربران
3,353
جدیدترین کاربران
علی رستمی
عقب
بالا