وسایل فلزی با چه روش هایی ساخته می شود کار و فناوری هشتم

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,417
64

وسایل فلزی با چه روش هایی ساخته می شود | وسایل فلزی با چه روش هایی ساخته می شود هشتم |


سوال :

وسایل فلزی با چه روش هایی ساخته می شود کار و فناوری هشتم


جواب :

1) براده‌برداری 2) خم‌کاری 3) ریخته‌گری
 
بالا