واکنش دختر سردار سلیمانی به شکست ترامپ در انتخابات + عکس

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت

واکنش دختر سردار سلیمانی به شکست ترامپ در انتخابات + عکس


زینب سلیمانی، فرزند شهید سلیمانی به شکست ترامپ و پیروزی بایدن واکنش نشان داد.

او نوشت:

باخت ترامپ قمارباز و جنایتکار در انتخابات آمریکا امری نیست که خوشحالی خود را از آن پنهان کنیم. خوشحالی از رفتن ترامپ هرگز به معنای رضایت از روی کار آمدن کسی نیست که خود از بانیان داعش است و شهادت سردار ما را «اجرای عدالت» خواند.

تصویر


منبع: برترین ها


همیارخاص
انجمن تخصصی
 
بالا