مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,914
72
<div class="bbWrapper">وانیل کدام گیاه است | گل وانیل | عکس گل وانیل | خانواده گل وانیل | <br /> <br /> <b><span style="color: rgb(226, 80, 65)">سوال :</span></b><br /> <br /> وانیل از خانواده کدام گیاه است<br /> <br /> <div style="text-align: center"><script class="js-extraPhrases" type="application/json"> { "lightbox_close": "Close", "lightbox_next": "Next", "lightbox_previous": "Previous", "lightbox_error": "The requested content cannot be loaded. Please try again later.", "lightbox_start_slideshow": "Start slideshow", "lightbox_stop_slideshow": "Stop slideshow", "lightbox_full_screen": "Full screen", "lightbox_thumbnails": "Thumbnails", "lightbox_download": "Download", "lightbox_share": "Share", "lightbox_zoom": "Zoom", "lightbox_new_window": "New window", "lightbox_toggle_sidebar": "Toggle sidebar" } </script> <div class="bbImageWrapper js-lbImage" title="وانیل از خانواده کدام گیاه است.jpg" data-src="https://hamyarkhas.ir/index.php?attachments/%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-jpg.3872/" data-lb-sidebar-href="" data-lb-caption-extra-html="" data-single-image="1"> <img src="https://hamyarkhas.ir/index.php?attachments/%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-jpg.3872/" data-url="" class="bbImage" data-zoom-target="1" style="" alt="وانیل از خانواده کدام گیاه است.jpg" title="وانیل از خانواده کدام گیاه است.jpg" srcset="https://hamyarkhas.ir/index.php?attachments/%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-jpg.3872/ 1000w, https://hamyarkhas.ir/data/attachments/3/3873-cc077f3618246240307ec1f982a24b15.jpg 480w" width="600" height="400" loading="lazy" /> </div></div><br /> <b><span style="color: rgb(41, 105, 176)">جواب : </span></b><br /> <br /> گل ارکیده ۶۰ گونه مختلف دارد. یکی از گونه‌های این گل، گیاه وانیل است که از آن ادویه معروف وانیل به دست می‌آید. بلندی گیاه وانیل در شرایط طبیعی گاهی به ۱۰ متر هم می‌رسد. گل‌های گیاه وانیل به شكل خوشه است و تعداد ۲۰-۱۵ گل در هر گروه قرار دارد. غنچه‌های زیبای این گیاه، به رنگ‌های سفید، زرد و یا سبز است و تنها چند ساعت دوام می‌آورد. محصول این گیاه غلاف‌های بلندی به شکل غلاف‌های لوبیا می باشد که در حالت تازه بدون عطر و مزه هستند و پس از تخمیر ،تبدیل به شاخه یا غلاف خوشبوی وانیل می شوند. بهترین نوع وانیل از غلاف‌هایی استخراج می‌شود كه طول آنها ۲۵ تا ۱۵ سانتی متر و قطر آنها ۱۲ تا ۱۰ میلی متر است.</div>
 

آمار انجمن

موضوع ها
48,398
ارسال ها
55,261
کاربران
3,354
جدیدترین کاربران
bebeli
عقب
بالا