مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,417
64

وابستگی زیاد از حد به دوست چه مشکلاتی دارد | مشکلات وابستگی زیاد از حد به دوست |


سوال :

وابستگی زیاد از حد به دوست چه مشکلاتی را ایجاد میکند


جواب :

وابستگی زیاد از حد به دوست، آرامش روحی افراد را برهم می زند.
 
بالا