هورمون کاهنده قندخون کدام است؟

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت

هورمون کاهنده قندخون / هورمون کاهنده قندخون چیست / نام هورمون کاهنده قندخون / سوال هورمون کاهنده قندخون/ جواب هورمون کاهنده قندخون /


سوال :

هورمون کاهنده قندخون کدام است؟


جواب :

- گلوکاگون
- آدرنالین ?
- انسولین
- آنتی دیورتیک

.
 
  • برچسب ها
    انسولین از چه حیوانی گرفته می شود انسولین طبیعی چیست جواب هورمون کاهنده قندخون سوال هورمون کاهنده قندخون مرکز تنظیم گلوکز در بدن کدام اندام است نام هورمون کاهنده قندخون هورمون های تنظیم کننده قند خون هورمون کاهنده قندخون هورمون کاهنده قندخون چیست
  • بالا