هنگامی که درستی یک حدس علمی با آزمایش های مختلف و گوناگون ثابت شد چه نام میگیرد

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,311
79
هنگامی که درستی یک حدس علمی با آزمایش های مختلف | جواب هنگامی که درستی یک حدس علمی با آزمایش های مختلف و گوناگون ثابت شد چه نام میگیرد |

سوال :

هنگامی که درستی یک حدس علمی با آزمایش های مختلف و گوناگون ثابت شد چه نام میگیرد


جواب :


1) فرضیه

2) نظریه

3) قانون

4) مشاهده
 

آمار انجمن

موضوع ها
48,734
ارسال ها
56,173
کاربران
3,426
جدیدترین کاربران
hani6500
عقب
بالا