هنگامی که درستی یک حدس علمی با آزمایش های مختلف و گوناگون ثابت شد چه نام میگیرد

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,944
78
هنگامی که درستی یک حدس علمی با آزمایش های مختلف | جواب هنگامی که درستی یک حدس علمی با آزمایش های مختلف و گوناگون ثابت شد چه نام میگیرد |

سوال :

هنگامی که درستی یک حدس علمی با آزمایش های مختلف و گوناگون ثابت شد چه نام میگیرد


جواب :


1) فرضیه

2) نظریه

3) قانون

4) مشاهده
 

آمار انجمن

موضوع ها
48,411
ارسال ها
55,373
کاربران
3,359
جدیدترین کاربران
alireza_mirzaei
عقب
بالا