هم خانواده کلمات فارسی چهارم دبستان درس اول آفریدگار زیبایی

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,310
79
هم خانواده کلمات فارسی چهارم درس اول | هم خانواده کلمات درس اول آفریدگار زیبایی | هم خانواده کلمات فارسی چهارم دبستان درس اول آفریدگار زیبایی |


سوال :

هم خانواده کلمات فارسی چهارم دبستان درس اول آفریدگار زیبایی


جواب :

معنی واژه ها ی (مترادف) کلمات درس اول: آفریدگار زیبایی

تصمیم:اراده،قصد
جهان افروز:روشن کننده ی جهان
داوری:قضاوت کردن
دل انگیز:دل فریب،مطلوب
نخست؛اول،ابتدا
نیلی:به رنگ نیل،کبود رنگ
پراکند:پخش کرد
گوناگون:مختلف
غوک:قورباغه
برکه:آبگیر تالاب
بگذار:اجازه بده
منظره:چشم انداز
انبوه:بسیار زیاد
زینت:زیور
گلگون:سرخ رنگ
تاب نیاورد:تحمل نکرد.طاقت نیاورد
سراغ:پی چیزی رفتن
ارغوانی:به رنگ ارغوان،بنفش
جلا:درخشندگی و شفافیت
مهاجر:کوچ کننده،مهاجرت کننده
سطح:قسمت هموار و خارجی اجسام
قشر:پوست
براق:درخشان،درخشنده
خود نمایی:خود را جلو دیگران خوب نشان دادن
چیره دست:ماهر،زبر دست
لذت:خوشی
شگفت انگیز:تعجب آور،حیرت اور

هم خانواده کلمات درس اول: آفریدگار زیبایی
انتخاب:منتخب
سطح:سطوح
مهاجر:هجرت
مزارع:مزرعه
تصویر:تصاویر،مصور
منظره:مناظر،منظر

کلمات متضاد (مخالف) درس اول: آفریدگار زیبایی
شروع#پایان
تیره#روشن
زیبا#زشت
دشوار#آسان
گرم#سرد
ضخیم#نازک
قبل#بعد
 

آمار انجمن

موضوع ها
48,733
ارسال ها
56,171
کاربران
3,425
جدیدترین کاربران
خلیلی
عقب
بالا