• برای مشاهده مطالب از این اطلاعیه رد شوید

  راه علم آموزی توجه به روش ها و الگوهایی است که توسط معلم می آموزیم ، نگاه و توجه ما به معلمین و آموزش های آنها می تواند گره گشای تمامی سوالات ما در دوره های سواد آموزی شود
  اینکه فقط به مطالب کمک آموزشی و نوشتن آنها بسنده کنیم کار اشتباه و بیهوده ای است ، در کنار این آموزش ها سعی کنید که روش ها و فرمول های سوالات را بدانید
  بدانید که «دانستن» رمز پیروزی شما در همه ی امتحانات و موقعیت ها است

  سایت همیار خاص تمام تلاش خود را می کند تا بهترین پاسخ ها را برای شما عزیزان گرداوری کند

  ما را در جهت بهبود کیفیت مطالب از طریق نظرات حمایت کنید


  دسترسی راحت به پایه ها :
  با کلیک بر روی پایه ی تحصیلی خود می توانید به تمامی صفحات درسی خود مانند ریاضی ، شیمی ، فارسی ، عربی و... دسترسی داشته باشید
  استفاده از تمامی امکانات سایت رایگان می باشد

هم خانواده کلمات فارسی چهارم دبستان درس اول آفریدگار زیبایی

مدیر
مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
هم خانواده کلمات فارسی چهارم درس اول | هم خانواده کلمات درس اول آفریدگار زیبایی | هم خانواده کلمات فارسی چهارم دبستان درس اول آفریدگار زیبایی |


سوال :

هم خانواده کلمات فارسی چهارم دبستان درس اول آفریدگار زیبایی


جواب :

معنی واژه ها ی (مترادف) کلمات درس اول: آفریدگار زیبایی

تصمیم:اراده،قصد
جهان افروز:روشن کننده ی جهان
داوری:قضاوت کردن
دل انگیز:دل فریب،مطلوب
نخست؛اول،ابتدا
نیلی:به رنگ نیل،کبود رنگ
پراکند:پخش کرد
گوناگون:مختلف
غوک:قورباغه
برکه:آبگیر تالاب
بگذار:اجازه بده
منظره:چشم انداز
انبوه:بسیار زیاد
زینت:زیور
گلگون:سرخ رنگ
تاب نیاورد:تحمل نکرد.طاقت نیاورد
سراغ:پی چیزی رفتن
ارغوانی:به رنگ ارغوان،بنفش
جلا:درخشندگی و شفافیت
مهاجر:کوچ کننده،مهاجرت کننده
سطح:قسمت هموار و خارجی اجسام
قشر:پوست
براق:درخشان،درخشنده
خود نمایی:خود را جلو دیگران خوب نشان دادن
چیره دست:ماهر،زبر دست
لذت:خوشی
شگفت انگیز:تعجب آور،حیرت اور

هم خانواده کلمات درس اول: آفریدگار زیبایی
انتخاب:منتخب
سطح:سطوح
مهاجر:هجرت
مزارع:مزرعه
تصویر:تصاویر،مصور
منظره:مناظر،منظر

کلمات متضاد (مخالف) درس اول: آفریدگار زیبایی
شروع#پایان
تیره#روشن
زیبا#زشت
دشوار#آسان
گرم#سرد
ضخیم#نازک
قبل#بعد
 
بالا