• برای مشاهده مطالب از این اطلاعیه رد شوید

  راه علم آموزی توجه به روش ها و الگوهایی است که توسط معلم می آموزیم ، نگاه و توجه ما به معلمین و آموزش های آنها می تواند گره گشای تمامی سوالات ما در دوره های سواد آموزی شود
  اینکه فقط به مطالب کمک آموزشی و نوشتن آنها بسنده کنیم کار اشتباه و بیهوده ای است ، در کنار این آموزش ها سعی کنید که روش ها و فرمول های سوالات را بدانید
  بدانید که «دانستن» رمز پیروزی شما در همه ی امتحانات و موقعیت ها است

  سایت همیار خاص تمام تلاش خود را می کند تا بهترین پاسخ ها را برای شما عزیزان گرداوری کند

  ما را در جهت بهبود کیفیت مطالب از طریق نظرات حمایت کنید


  دسترسی راحت به پایه ها :
  با کلیک بر روی پایه ی تحصیلی خود می توانید به تمامی صفحات درسی خود مانند ریاضی ، شیمی ، فارسی ، عربی و... دسترسی داشته باشید
  استفاده از تمامی امکانات سایت رایگان می باشد

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,076
64

هدف خداوند از قرار دادن احکام و قوانین الهی | جواب هدف خداوند از قرار دادن احکام و قوانین الهی |


سوال :

هدف خداوند از قرار دادن احکام و قوانین الهی چیست


جواب :

1) اطاعت محض

2) نشان دادن قدرت خود به بندگان خطاکار

3) سخت گیری بندگان

4) دورکردن انسان‌ها از پلیدی‌ها و ناپاکی ها

توضیح اینکه :

الف) اطاعت محض:نادرست است زیرا، هدف خداوند از قرار دادن احکام و قوانین الهی اطاعت محض خداوند نمی باشد.
ب) نشان دادن قدرت خود به بندگان خطاکار: نادرست است زیرا، هدف خداوند از احکام و قوانین نمی خواهد قدرت خود را به گناهکار نشان دهد.
ج) سخت گیری بندگان: نادرست است زیرا، او با احکام وقوانینش صد سخت گرفتن بر بندگانش را ندارد.
د) دورکردن انسان‌ها از پلیدی‌ها و ناپاکی ها: درست است زیرا، هدف خداوند از قرار دادن احکام و قوانین الهی می خواهد انسان‌ها از پلیدی‌ها
و ناپاکی ها دور کند.ص14
 
بالا