هدف خداوند از قرار دادن احکام و قوانین الهی چیست

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,288
79
هدف خداوند از قرار دادن احکام و قوانین الهی | جواب هدف خداوند از قرار دادن احکام و قوانین الهی |


سوال :

هدف خداوند از قرار دادن احکام و قوانین الهی چیست


جواب :

1) اطاعت محض

2) نشان دادن قدرت خود به بندگان خطاکار

3) سخت گیری بندگان

4) دورکردن انسان‌ها از پلیدی‌ها و ناپاکی ها

توضیح اینکه :

الف) اطاعت محض:نادرست است زیرا، هدف خداوند از قرار دادن احکام و قوانین الهی اطاعت محض خداوند نمی باشد.
ب) نشان دادن قدرت خود به بندگان خطاکار: نادرست است زیرا، هدف خداوند از احکام و قوانین نمی خواهد قدرت خود را به گناهکار نشان دهد.
ج) سخت گیری بندگان: نادرست است زیرا، او با احکام وقوانینش صد سخت گرفتن بر بندگانش را ندارد.
د) دورکردن انسان‌ها از پلیدی‌ها و ناپاکی ها: درست است زیرا، هدف خداوند از قرار دادن احکام و قوانین الهی می خواهد انسان‌ها از پلیدی‌ها
و ناپاکی ها دور کند.ص14
 
 • برچسب ها
  جواب دلیل احکام و قوانین الهی که از طرف خداوند برای انسان وضع شده چیست؟ جواب هدف خداوند از قرار دادن احکام و قوانین الهی خداوند با احکام و قوانینش قصد سخت گرفتن به بندگان را ندارد بلکه خداوند خود را در قران چگونه معرفی کرده است خداوند شکرگزار است یعنی چه پیام نهم خداوند مجازات کننده چه کسانی است منظور از تسبیح خداوند چیست مثال بزنید دینی نهم منظور از تسبیح خداوند چیست مثال بزنید گاما منظور از تسبیح خداوند چیست گاما هدف خداوند از قرار دادن احکام و قوانین الهی
 • جدیدترین ارسال ها

  آمار انجمن

  موضوع ها
  48,727
  ارسال ها
  56,068
  کاربران
  3,406
  جدیدترین کاربران
  محمدمهدی قیاسی
  عقب
  بالا