نیروی انسانی برای تولید هر محصولی باید آن را داشته باشد

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,310
79
نیروی انسانی برای تولید هر محصولی باید آن را داشته باشد کلاس هفتم | نیروی انسانی برای تولید هر محصولی باید آن را داشته باشد مطالعات هفتم |


سوال :

نیروی انسانی برای تولید هر محصولی باید آن را داشته باشد


جواب :


1 ) تجربه و دانش

2 ) مهارت و دانش

3 ) مهارت و تجربه

4 ) تجربه و وسایل مورد نیاز
 

آمار انجمن

موضوع ها
48,733
ارسال ها
56,171
کاربران
3,425
جدیدترین کاربران
خلیلی
عقب
بالا