مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,725
66


نیروی انسانی برای تولید هر محصولی باید آن را داشته باشد کلاس هفتم | نیروی انسانی برای تولید هر محصولی باید آن را داشته باشد مطالعات هفتم |


سوال :

نیروی انسانی برای تولید هر محصولی باید آن را داشته باشد


جواب :


1 ) تجربه و دانش

2 ) مهارت و دانش

3 ) مهارت و تجربه

4 ) تجربه و وسایل مورد نیاز
 

آمار انجمن

موضوع ها
47,872
ارسال ها
54,274
کاربران
3,260
جدیدترین کاربران
klose
عقب
بالا