نگارش درس 17 فارسی پنجم + جواب

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,296
79
نگارش درس 17 فارسی پنجم,درک و دریافت صفحه 137 فارسی پنجم,درک مطلب صفحه 132 فارسی پنجم,درک و نادرست صفحه 132 فارسی پنجم


معنی شعر :

به راهی در، سلیمان دید موری که با پای ملخ می‌کرد زوریحضرت سلیمان در راهی می‌رفت که مورچه‌ای را دید که با زحمت و سختی فراوان پای ملخی را حمل می‌کرد
به زحمت، خویش را هر سو کشیدی وزان بار گران، هر دَم خمیدیورچه با زحمت و سختی زیاد پای ملخ را همراه خودش می‌کشید و از سنگینی آن بار خمیده شده بود.
ز هر گَردی، برون افتادی از راه ز هر بادی، پریدی چون پَرِ کاهبا هر گرد و غبار و باد کوچکی که می‌آمد مورچه از مسیر خارج می‌شد و با هر بادی مانند پر کاه به سویی پرتاب می‌شد.
چُنان بگرفته راه سعی در پیش که فارغ گشته از هر کس، جز از خویشاما با این وجود چنان در این راه تلاش می‌کرد که حواسش به هیچکس جز خودش و بارش نبود.
به تندی گفت: «کای مسکین نادان چرایی فارغ از مُلک سلیمان؟حضرت سلیمان با عصبانیت به او گفت: ای بیچاره‌ٔ نادان! تو چرا از ملک و دارایی سلیمان غافل هستی؟
بیا زین ره، به قصر پادشاهی بخور در سفره‌ٔ ما، هرچه خواهیاز همین راه بیا تا به قصر پادشاهی برسی و آن‌جا در سفره‌ٔ ما هر چه دوست داری بخور.
چرا باید چنین خونابه خوردن تمام عمرِ خود را بار بردنچه لزومی دارد که این‌قدر به خودت زحمت بدهی و همه‌ٔ عمرت مجبور باشی که بار‌های سنگین حمل کنی.
رَه است اینجا و مردم رهگذارند مبادا بر سرت پایی گذارنداینجا راه عبور مردم است و ممکن است که مردم ناخواسته روی تو پا بگذارند.
مکش بیهوده این بارِ گران را میازار از برای جسم، جان رابی‌جهت این بار سنگین را حمل نکن و به خاطر جسم و بدنت این‌قدر روح و روانت را اذیت نکن.
بگفت: «از سور، کمتر گوی با مور که موران را، قناعت خوشتر از سورمورچه پاسخ داد: با مورچه کمتر از جشن و راحتی سخن بگو. زیرا مورچه‌ها قناعت کردن را به تن پروری ترجیح می‌دهند.
نیفتد با کسی ما را سر و کار که خود، هم توشه داریم هم انبارما مورچه‌ها برای معاشمان به کسی نیاز نداریم زیرا خودمان آذوقه‌ٔ مورد نیازمان را در انبار‌ها ذخیره می‌کنیم.
مرا امید راحت‌هاست زین رنج من این پای ملخ، ندهم به صد گنج»من باور دارم که پس از این زحمت بسیار و رنج فراوان به آسایش و آرامش می‌رسم به همین علت این پای ملخ را با هیچ گنجی عوض نمی‌کنم.
گَرَت همواره باید کامکاری ز مور آموز، رسم بُردباریای انسان! اگر می‌خواهی همیشه شادکام و خوشبخت باشی راه و روش صبر و شکیبایی را از مورچه‌ بیاموز.
مَرو راهی که پایت را ببندند مکن کاری که هُشیاران بخندندقدم در راهی نگذار که اختیار و قدرت تصمیم‌گیری و انتخاب را از تو بگیرند. کاری نکن که باعث خنده‌ٔ دانایان باشی.
گِه تدبیر، عاقل باش و بینا رهِ امروز را مسپار فردادر هنگامی که باید درایت به خرج داد عاقل باش و کار امروز را به فردا واگذار مکن.
بکوش اندر بهارِ زندگانی که شد پیرایه‌ٔ پیری، جوانیهنگامی که جوان هستی کار و کوشش کن تا این کوشش در هنگام پیری و از کار افتادگی به تو کمک کند و آبروی تو را حفظ کند.

پروین اعتصامی
درست و نادرست (صفحهٔ 132 کتاب درسی)

1- بار سنگین، پشت مور را خمیده کرده بود. درست.
2- حضرت سلیمان رفتار مورچه را تحسین کرد. نادرست. به تندی گفت که ای مسکین نادان.
3- مورچه، بُردبار و قانع بود. درست

درک مطلب (صفحهٔ 132 کتاب درسی)

1- سلیمان، مور را از چه اتّفاقی ترساند؟ از اینکه مردم رهگذر او را لگد کنند.

2- وقتی که سلیمان مور را دید، او به چه کاری مشغول بود؟ در حال کشیدن یک پای ملخ به سمت لانه‌اش بود.

3- چرا مور دعوت سلیمان را نپذیرفت؟ زیرا می‌خواست مستقل زندگی کند و روی پای خودش بایستد.

4- چه زمانی برای تلاش و کوشش مناسب است؟ در هنگام جوانی که زمان اوج نیروی فکری و بدنی می‌باشد.

5- مور، چه کاری را بهتر می‌دانست؟ کار و تلاش کردن و قناعت داشتن به جای تن پروری و تنبلی و کار نکردن.

6- شما با نظر مور موافقید یا سلیمان؟ دلیل بیاورید.


درک و دریافت (صفحهٔ 137 کتاب درسی)

1- منظور از «همه چیز را همگان دانند» چیست؟ یعنی هیچ انسانی به طور کامل همه دانش را نمی‌داند و انسان همیشه باید درحال آموختن باشد.

2- مکتب‌خانه‌ها را با مدرسه‌های کنونی مقایسه کنید. مکتب خانه‌های قدیمی تنوع درس‌های کمتری داشته‌اند. تنها یک معلم داشته‌اند که همه کارها را به تنهایی انجام می‌داده است. شاگردان کم‌تری داشته‌اند. علوم قدیمی‌تر را می‌آموختند و امکانات ناچیزی داشتند. مدرسه‌های امروزی بسیار بزرگ‌تر هستند. معلم‌های بیشتری دارند. علوم جدیدتر و زیادتری را به دانش‌آموزان می‌آموزند و امکانات بسیار بیشتری نسبت به مکتب‌خانه دارند.

3- چه چیزهایی راهنمای ابوریحان برای موفّقیت بودند؟ شوق به آموزش و یادگیری، خاطره‌ٔ نخستین روز مدرسه، رفتار پسندیده‌ٔ اولین معلم و لطف خداوند.

4- راه ورود به سرزمین‌های ناشناخته، چیست؟ پرسیدن نادانسته‌ها و شوق و علاقه به یادگیری بیشتر

5- جمله‌ٔ «همه جا محلّ یادگیری است» یعنی چه؟ یعنی هر جا که باشیم پدیده‌ای هست که نکته‌ای را در خود نهفته دارد و بشود از آن چیزی آموخت.


.

اگر راضی بودید از انتهای همین مطلب برای ما ارسال کنید
.
 
 • برچسب ها
  درک مطلب صفحه 132 فارسی پنجم درک و دریافت صفحه 137 فارسی پنجم درک و نادرست صفحه 132 فارسی پنجم نگارش درس 17 فارسی پنجم
 • آمار انجمن

  موضوع ها
  48,731
  ارسال ها
  56,167
  کاربران
  3,416
  جدیدترین کاربران
  الهه فتحی پور
  عقب
  بالا