نوع عمل کدام ماهیچه با بقیه متفاوت است

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,296
79
نوع عمل کدام ماهیچه با بقیه متفاوت است با جواب | جواب نوع عمل کدام ماهیچه با بقیه متفاوت است | کدام ماهیچه عملکردش با بقیه متفاوت است |سوال :

نوع عمل کدام ماهیچه با بقیه متفاوت است


جواب :


1 ) قلب

2 ) مری

3 ) مردمک چشم

4 ) بازو
 
 • برچسب ها
  جواب نوع عمل کدام ماهیچه با بقیه متفاوت است نوع عمل کدام ماهیچه با بقیه متفاوت است نوع عمل کدام ماهیچه با بقیه متفاوت است با جواب کدام ماهیچه از نظر نوع عمل با بقیه متفاوت است کدام ماهیچه عملکردش با بقیه متفاوت است
 • آمار انجمن

  موضوع ها
  48,731
  ارسال ها
  56,159
  کاربران
  3,412
  جدیدترین کاربران
  gholami
  عقب
  بالا