مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,725
66


جواب نوشتن صفحه 160 فارسی هفتم, نوشتن صفحه 160 فارسی هفتم, پاسخ نوشتن صفحه 160 فارسی هفتم, صفحه 160 فارسی هفتم, فارسی هفتم صفحه 160 , گام به گام فارسی هفتم,نوشتن صفحه 160 فارسی هفتم


1- واژه‌های ساده و غیرساده را مشخص کنید و در جدول بنویسید.
ساده: روز، دست، شاگرد، کاغذ، گوش غیر ساده: ورقه، خاکی، سخنرانی، نمادین، تخته

2- ده کلمهٔ مهمّ املایی از پنج درس گذشته، انتخاب کنید و بنویسید. مأمن، لحن، مدهوش، اخلاص، محزون، محدب، مصاحبت، ملاعت، اذیت، حصار

3- برای هر یک از کلمه‌های زیر، دو هم خانواده بنویسید.
وسط: واسطه، وساطت اطاعت: مطیع، مطاع رحمت: رحیم، ترحیم اعلامیه: اعلام، علائم

4- جدول زیر را حل کنید.

1) اصطلاحی در رایانه و نام کوچک نویسندهٔ آخرین درس کتاب. کلیک
2) نام یکی از کشورهای امریکایی. کوبا
3) مادر در عربی. ام
4) اهل کرمان. کرمانی
5) همان «اُحد» است. یکتا
6) از انواع جمله. امری
7) این نوع جمله، خبری را می‌رساند. خبری
8) تمنّا، درخواست. خواهش
9) به معنای نکوهش است. سرزنش
10) منفی فعل امر. نهی
11) واژه‌ای که با نام «نیما» پدر شعر نو فارسی می‌آید. یوشیج
12) درخت همیشه سبز . کاج🎈 شما هم میتوانید نظرات خودرا از طریق فرم زیر ارسال کنید و با سایر دوستانتان، درمورد این سوال بحث و گفتگو کنید

منبع : همیار خاص
 

آمار انجمن

موضوع ها
47,872
ارسال ها
54,275
کاربران
3,261
جدیدترین کاربران
Mai
عقب
بالا