نوتیفیکیشن یعنی چی

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت

نوتیفیکیشن یعنی / معنای نوتیفیکیشن / نوتیفیکیشن چیه/ نوتیفیکیشن به خارجی / تلفظ نوتیفیکیشن /نوتیفیکیشن درگوشی / گوشی نوتیفیکیشن /فعال کردن نوتیفیکیشن گوشی /خاموش کردن نوتیفیکیشن /نوتیفیکیشن تبلیغات /


سوال :

نوتیفیکیشن یعنی چی ؟


جواب :

معنی نوتیفیکشن به معنای : اطلاع، اخطار، اگاهسازی است که از ساده ترین و پرسرعت ترین راه به افراد , کاربران و... اطلاع رسانی میشود.


.
 
  • برچسب ها
    تلفظ نوتیفیکیشن خاموش کردن نوتیفیکیشن فعال کردن نوتیفیکیشن گوشی معنای نوتیفیکیشن نوتیفیکیشن به خارجی نوتیفیکیشن تبلیغات نوتیفیکیشن درگوشی نوتیفیکیشن چیه نوتیفیکیشن یعنی گوشی نوتیفیکیشن
  • بالا