نمونه هایی از کاربرد کربن و فسفر در زندگی چیست؟

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت

کاربرد کربن و فسفر در زندگی / نمونه هایی از کاربرد کربن و فسفر در زندگی / جواب نمونه هایی از کاربرد کربن و فسفر در زندگی / جواب کاربرد کربن و فسفر در زندگی / علوم نهم نمونه هایی از کاربرد کربن و فسفر در زندگی چیست /سوال :

نمونه هایی از کاربرد کربن و فسفر در زندگی چیست؟


جواب :

فسفر:نوک چوب کبریت
کربن:نوک مداد


.
 
  • برچسب ها
    جواب نمونه هایی از کاربرد کربن و فسفر در زندگی جواب کاربرد کربن و فسفر در زندگی علوم نهم نمونه هایی از کاربرد کربن و فسفر در زندگی چیست نمونه هایی از کاربرد کربن و فسفر در زندگی کاربرد کربن و فسفر در زندگی
  • بالا