نمایندگان مجلس چگونه بر فعالیت های دولت نظارت می کنند مطالعات هشتم

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,944
78
نمایندگان مجلس چگونه بر فعالیت های دولت نظارت می کنند | نمایندگان مجلس چگونه بر فعالیت های دولت نظارت می کنند با حواب
|


سوال :

نمایندگان مجلس چگونه بر فعالیت های دولت نظارت می کنند مطالعات هشتم


جواب :

نمایندگان مجلس بر فعالیت های دولت نظارت می کنند و حق سوال کردن از رئیس جمهور و وزرا را دارند.نمایندگان ممکن است از عملکرد رئیس جمهور یا هر یک از وزیران سوال کنند.در این صورت رئیس جمهور یا وزیری که از او سوال شده باید در مجلس حاضر شود و به سوال نمایندگان پاسخ دهد.گاهی نیز ممکن است مجلس،وزیری را استیضاح کند.
 

آمار انجمن

موضوع ها
48,411
ارسال ها
55,381
کاربران
3,359
جدیدترین کاربران
alireza_mirzaei
عقب
بالا