نخستین اثار نظم فارسی بعد از اسلام در کجا پدید امد

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,288
79
نخستین اثار نظم فارسی بعد از اسلام | جواب نخستین اثار نظم فارسی بعد از اسلام در کجا پدید امد|


سوال :

نخستین اثار نظم فارسی بعد از اسلام در کجا پدید امد


جواب :

نخستین آثار نظم زبان فارسی بعد از اسلام، ابتدا در سیستان و سپس در خراسان بزرگ (خراسان کنونی و افغانستان و تاجیکستان، ماوراءالنّهر و ترکستان) پدید آمد.
 
 • برچسب ها
  جواب نخستین اثار نظم فارسی بعد از اسلام در کجا پدید امد نخستین اثار نظم فارسی بعد از اسلام
 • آمار انجمن

  موضوع ها
  48,727
  ارسال ها
  56,059
  کاربران
  3,406
  جدیدترین کاربران
  محمدمهدی قیاسی
  عقب
  بالا