نام کدام استان ها با نام مرکز آن استان ها مشابه است مطالعات هفتم

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,310
79
❤️ کدام استان ها با نام مرکز آن استان ها مشابه است | کدام استان ها با نام مرکز آن استان ها مشابه است با جواب |


سوال :

نام کدام استان ها با نام مرکز آن استان ها مشابه است مطالعات هفتم


جواب :

به جز بهارستان همه ی استان های تهران با نام مرکز آن استان مشابه است
 

آمار انجمن

موضوع ها
48,733
ارسال ها
56,171
کاربران
3,425
جدیدترین کاربران
خلیلی
عقب
بالا