نام کدام استان ها با نام مرکز آن استان ها مشابه است مطالعات هفتم

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,288
79
❤️ کدام استان ها با نام مرکز آن استان ها مشابه است | کدام استان ها با نام مرکز آن استان ها مشابه است با جواب |


سوال :

نام کدام استان ها با نام مرکز آن استان ها مشابه است مطالعات هفتم


جواب :

به جز بهارستان همه ی استان های تهران با نام مرکز آن استان مشابه است
 
 • برچسب ها
  نام کدام استان ها با نام مرکز آن استان ها مشابه است کدام استان ها با نام مرکز آن استان ها مشابه است کدام استان ها با نام مرکز آن استان ها مشابه است با جواب
 • آمار انجمن

  موضوع ها
  48,727
  ارسال ها
  56,059
  کاربران
  3,406
  جدیدترین کاربران
  محمدمهدی قیاسی
  عقب
  بالا