مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,417
64

نام دیگر اتن | نام دیگر اتن علوم نهم | اسم دیگه اتن چیست |


سوال :

نام دیگر اتن چیست علوم نهم


جواب :

نام دیگر اتن اتیلن میباشد
 
بالا