نادیده گرفتن احکام حجاب چه خطراتی دارد ؟

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,914
72
نادیده گرفتن احکام حجاب چه خطراتی دارد ؟ | جواب نادیده گرفتن احکام حجاب چه خطراتی دارد ؟ |

سوال :

نادیده گرفتن احکام حجاب چه خطراتی دارد ؟

جواب :

چند مورد از آثار و خطرات بدحجابی می‌تواند ناامن شدن جامعه برای زنان باشد .
همچنین می تواند در یک جامعه زنان کم ارزش شوند .
وهمچنین بعضی از چشم های ناپاک از شما دور می شود و در نتیجه جامعه سالم میماند .
و بی حجابی باعث دور شدن انسان از خداوند می شود که مهمترین عواقب بد حجابی است.
همچنین حجاب می‌تواند خود زن را با آرامش به امور فردی و اجتماعی بپردازند و هم فضا برای فعالیت مثبت مردان جامعه سالم بماند .
 

آمار انجمن

موضوع ها
48,398
ارسال ها
55,247
کاربران
3,351
جدیدترین کاربران
toto
عقب
بالا