میریختم تمام جهان را به پای تو کنایه از چیست

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,296
79
میریختم تمام جهان را به پای تو | کنایه میریختم تمام جهان را به پای تو |


سوال :

میریختم تمام جهان را به پای تو کنایه از چیست


جواب :

آرایه کنایه: می ریختم تمام جهان را به پای تو کنایه از هدیه کردن و بخشیدن تمام جهان
 
 • برچسب ها
  میریختم تمام جهان را به پای تو کنایه میریختم تمام جهان را به پای تو
 • آمار انجمن

  موضوع ها
  48,731
  ارسال ها
  56,167
  کاربران
  3,416
  جدیدترین کاربران
  الهه فتحی پور
  عقب
  بالا