مَثَل صفحهٔ 122 فارسی چهارم

  • شروع کننده موضوع اخراج شده
  • تاریخ شروع

اخراج شده

مهمان

مَثَل صفحه 122فارسی چهارم /مَثَل صفحه 122 فارسی / مَثَل صفحه 122فارسی چهارم/ صفحه 122فارسی چهارم/ فارسی چهارم صفحه 122/ گام به گام فارسی چهارم/
مَثَل صفحهٔ 122 فارسی چهارم

* مثلی را که در شعر «شیر و موش» بود، پیدا کنید و در گروه درباره‌ٔ مفهوم آن گفت‌وگو کنید.
* مفهوم شعر «شیر و موش» تو را یاد کدام یک از مثل‌های زیر می‌اندازد؟
- از هر دست بدهی از همان دست هم می‌گیری.
- هرکه بامش بیش برفش بیشتر.
?شما هم میتوانید نظرات خودرا از طریق فرم زیر ارسال کنید و با سایر دوستانتان، درمورد این سوال بحث و گفتگو کنید

منبع : همیار خاص

.
 
  • برچسب ها
    صفحه 122فارسی چهارم فارسی چهارم صفحه 122 مثلی را که در شعر «شیر و موش» بود، پیدا کنید و در گروه درباره‌ٔ مفهوم آن گفت‌وگو کنید مفهوم شعر «شیر و موش» تو را یاد کدام یک از مثل‌های زیر می‌اندازد مَثَل صفحه 122 فارسی مَثَل صفحه 122فارسی چهارم گام به گام فارسی چهارم
  • بالا