مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,417
64

مهمترین وعده غذایی کدام است | مهمترین وعده غذایی کدام است جواب |


سوال :

مهمترین وعده غذایی کدام است ؟ چرا کلاس اول


جواب :

صبحانه – زيرا پس از آن به مدّت طولاني غذا نمي خوريم و از طرفي براي انجام كارهاي روزانه نيز به انرژي زيادي نياز زيادي نياز داريم.
 
بالا