مهمترین عوامل اصلی در رونق گردشگری در ایران را بنویسید؟

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,721
66


مهمترین عوامل اصلی در رونق گردشگری در ایران را بنویسید؟ | جواب مهمترین عوامل اصلی در رونق گردشگری در ایران را بنویسید؟ |

سوال :

مهمترین عوامل اصلی در رونق گردشگری در ایران را بنویسید؟

جواب :

صنعت گردشگری به عوامل متعددی وابسته است که با در نظر گرفتن جاذبه های گردشگری ایران و موقعیت سیاسی جغرافیایی منحصر به فرد آن لزوم توجه به این عوامل احساس می‌شود .
امروز صنعت گردشگری بزرگترین صنعت در جهان به حساب می‌آیند .
کشور ایران به رغم اینکه در ردیف ۱۰ کشور اول دنیا از نظر برخوردی از جاذبه گردشگری قرار دارد.
یکی از مهمترین مولفه های توسعه گردشگری آموزش است.
 

آمار انجمن

موضوع ها
47,869
ارسال ها
54,251
کاربران
3,250
جدیدترین کاربران
زهرا حیدری
عقب
بالا