مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,718
64


مهمترین خدمات شهرداری چیست مطالعات هفتم | مهمترین خدمات شهرداری را بنویسید | مهمترین خدمات شهرداری با جواب | مهمترین خدمات شهرداری هفتم |

مهمترین خدمات شهرداری مطالعات هفتم.jpg

سوال :

مهمترین خدمات شهرداری مطالعات هفتم


جواب :

1 ) نظارت بر حمل و نقل عمومی
2 ) ایجاد خانه‌های سلامت
3 ) احداث پل‌ها برای رفت و آمد مردم
 

آمار انجمن

موضوع ها
47,867
ارسال ها
54,236
کاربران
3,248
جدیدترین کاربران
سلام
عقب
بالا