مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,721
66


معنی بیت محال است سعدی که راه صفا توان رفت جز بر پی مصطفی | معنی بیت محال است سعدی که راه صفا توان رفت|


سوال :

معنی محال است سعدی که راه صفا توان رفت جز بر پی مصطفی


جواب :

1) ای سعدی ممکن است که راه یکرنگی و پاکی را با پیروی از پیامبر پیمود؟

2) ای سعدی غیر ممکن است که راه پاکی و صفا را جز با پیروی از پیامبر بتوان پیمود.

3) ای سعدی راه پاکی و صفا را نمی‌توان با وجود پیامبر پیمود.

4) ای سعدی ناشدنی است که راه پاکی را با پیروی از پیامبر پیمود.
 

آمار انجمن

موضوع ها
47,869
ارسال ها
54,251
کاربران
3,250
جدیدترین کاربران
زهرا حیدری
عقب
بالا