معنی علیها در قران هفتم

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,359
64

معنی علیها در قران هفتم | معنی علیها قران هفتم |


سوال :

معنی علیها در قران هفتم


جواب :

معنی علیها " بر روی آن " میشود .
 
بالا