معنی ضرب المثل آه در بساط نداشتن

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت

ضرب المثل های ایرانی - ضرب المثل کودکانه - ضرب المثل با معنی - ضرب المثل کودکانه با معنی

میتوانید معنی ضرب المثل را از سایت همیار خاص ببینید

جواب : کاملاً بی چیز و فقیر بودن.

منبع : همیارخاص

.
 
بالا