معنی شعر به درگاه لطف و بزرگیش بر بزرگان نهاده بزرگی ز سر

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,288
79
معنی بیت شعر به درگاه لطف و بزرگیش بر بزرگان نهاده بزرگی ز سر | معنی به درگاه لطف و بزرگیش بر بزرگان نهاده بزرگی ز سر |


سوال :

معنی شعر به درگاه لطف و بزرگیش بر بزرگان نهاده بزرگی ز سر


جواب :

بزرگان دربرابر بزرگی و عظمت خدا بزرگی خود را فراوش میکنند و او را ستایش میکنند و در برابر او متواضع هستند
 
 • برچسب ها
  معنی به درگاه لطف و بزرگیش بر بزرگان نهاده بزرگی ز سر معنی بیت شعر به درگاه لطف و بزرگیش بر بزرگان نهاده بزرگی ز سر
 • آمار انجمن

  موضوع ها
  48,727
  ارسال ها
  56,059
  کاربران
  3,406
  جدیدترین کاربران
  محمدمهدی قیاسی
  عقب
  بالا