معنی شبنم از روی برگ گل برخاست گفت میخواهم آفتاب شوم چه ارایه ای دارد

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,944
78
معنی شبنم از روی برگ گل برخاست | معنی شبنم از روی برگ گل برخاست گفت میخواهم آفتاب شوم |

سوال :

معنی شبنم از روی برگ گل برخاست گفت میخواهم آفتاب شوم چه ارایه ای دارد


جواب :


1) تشبیه و مراعات نظیر

2) شخصیت بخشی و تشبیه

3) تشخیص و تشبیه

4) تشخیص و مراعات نظیر
 

آمار انجمن

موضوع ها
48,411
ارسال ها
55,373
کاربران
3,359
جدیدترین کاربران
alireza_mirzaei
عقب
بالا