معنی خستو

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,296
79
معنی خستو چیست | معنی خستو با جواب | تلفظ خستو |


سوال :

معنی خستو چی میشه ؟


جواب :

خستو. [ خ َ ] (ص ) مقر. معترف . (صحاح الفرس ).کسی که اقرار و اعتراف بر امری کند. (ناظم الاطباء) (آنندراج ) (انجمن آرای ناصری ). مذعن . هستو. (یادداشت بخط مؤلف ). ج ، خستوان . (ناظم الاطباء) :
نشد هیچ خستو بدان داستان
نبد شاه پرمایه همداستان .
فردوسی .


چو خستو نیاید میانش به ار
ببرند و این است آیین و فر.
فردوسی .


بپاسخ چنین بود توقیع شاه
که آنکس که خستو بود بر گناه .
فردوسی .
 
 • برچسب ها
  تلفظ خستو معنی خستو با جواب معنی خستو چیست
 • آمار انجمن

  موضوع ها
  48,731
  ارسال ها
  56,157
  کاربران
  3,412
  جدیدترین کاربران
  gholami
  عقب
  بالا