معنی خبرت هست که مرغان سحر می گویند آخر ای خفته سر از خواب جهالت بردار

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,721
66


معنی خبرت هست که مرغان سحر می گویند | معنی بیت خبرت هست که مرغان سحر می گویند آخر ای خفته سر از خواب جهالت بردار |


سوال :

معنی خبرت هست که مرغان سحر می گویند آخر ای خفته سر از خواب جهالت بردار


جواب :

آیا خبر داری پرندگانی که در سحرگاهان آواز سر می دهند چه می گویند ؟ ای انسان غافل و نادان ، از خواب غفلت بیدار شو .
 

آمار انجمن

موضوع ها
47,869
ارسال ها
54,251
کاربران
3,250
جدیدترین کاربران
زهرا حیدری
عقب
بالا