معنی حکایت وطن دوستی کلاس پنجم

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت

معنی حکایت وطن دوستی | حکایت وطن دوستی کلاس پنجم | حکایت وطن دوستی | معنی وطن دوستی کلاس پنجم | معنی وطن دوستی |

حکایت وطن دوستی فارسی پنجم ابتدایی​

معنی حکایت وطن دوستی کلاس پنجم.png


«هنوزم ز خردی به خاطر درست *** که در لانه‌ی ماکیان، برده دست»
هنوز از دوران کودکی‌ام به یاد دارم که یک روز در لانه مرغی خانگی دست بردم.

«به منقارم آن‌سان به سختی گزید *** که اشکم چو خون از رگ آن‌دم، جهید»
با منقار به شدت و سختی دستم را نوک زد که اشک از چشمانم مانند خونی که از رگ بیرون می‌زند سرازیر شد.

«پدر، خنده بر گریه‌ام زد که هان! *** وطن‌داری آموز از ماکیان»
پدر به گریه من خندید و گفت آگاه باش و وطن‌دوستی را از مرغ خانگی یاد بگیر.​

معنی لغات حکایت وطن دوستی:​

خردی: کودکی

ماکیان: مرغ خانگی

آن‌سان: آن‌طور

هان: آگاه باش

حکایت وطن دوستی از میان آثار علی اکبر دهخدا برگزیده شده است و با ما می‌آموزد که باید از وطن خود را دوست بداریم و در مقابل بیگانگان و دشمنان از کشورمان دفاع کنیم.
 
  • برچسب ها
    جواب صفحه ۶۸ فارسی پنج جواب مفهوم حکایت وطن دوستی کلاس پنجم حکایت وطن دوستی حکایت وطن دوستی با کدام ضرب المثل ارتباط دارد حکایت وطن دوستی کلاس پنجم ضرب المثل وطن دوستی کلاس پنجم معنی حکایت وطن دوستی معنی حکایت وطن دوستی صفحه ۶۸ فارسی پنجم معنی شعر وطن دوستی معنی لغات حکایت وطن دوستی معنی ماکیان کلاس پنجم معنی وطن دوستی معنی وطن دوستی کلاس پنجم
  • بالا