معنی جهان جمله فروغ روی حق دان حق اندر وی ز پیدایی است پنهان هفتم

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,725
66


معنی جهان جمله فروغ روی حق دان حق اندر وی ز پیدایی است | معنی بیت جهان جمله فروغ روی حق دان حق اندر وی ز پیدایی است |

سوال :

معنی جهان جمله فروغ روی حق دان حق اندر وی ز پیدایی است پنهان هفتم


جواب :

نورخداوند تمام جهان هستی رافراگرفته اماخداوند آنقدرآشکاراست که ازشدت پیدایی پنهان به نظرمی رسد(دیده نمی شود)
 

آمار انجمن

موضوع ها
47,872
ارسال ها
54,274
کاربران
3,260
جدیدترین کاربران
klose
عقب
بالا