معنی جهان جمله فروغ روی حق دان حق اندر وی ز پیدایی است پنهان هفتم

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,296
79
معنی جهان جمله فروغ روی حق دان حق اندر وی ز پیدایی است | معنی بیت جهان جمله فروغ روی حق دان حق اندر وی ز پیدایی است |

سوال :

معنی جهان جمله فروغ روی حق دان حق اندر وی ز پیدایی است پنهان هفتم


جواب :

نورخداوند تمام جهان هستی رافراگرفته اماخداوند آنقدرآشکاراست که ازشدت پیدایی پنهان به نظرمی رسد(دیده نمی شود)
 
 • برچسب ها
  معنی بیت جهان جمله فروغ روی حق دان حق اندر وی ز پیدایی است معنی جهان جمله فروغ روی حق دان حق اندر وی ز پیدایی است
 • آمار انجمن

  موضوع ها
  48,731
  ارسال ها
  56,157
  کاربران
  3,412
  جدیدترین کاربران
  gholami
  عقب
  بالا