مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,417
64

معنی تنومند پنجم | معنی تنومند چیست | مترادف تنومند | مخالف تنومند |


سوال :

معنی تنومند کلاس پنجم


جواب :

معنی تنومند برای کلاس پنجم بمعنای قوی است .
مترادف تنومند : پرزور ، مستحکم، قدرتمند
مخالف تنومند : ضعیف، لاغر، نزار
 
بالا