معنی بیت خرد را نیست تاب نور آن روی برو از بهر او چشم دگر جوی

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,914
72
معنی بیت خرد را نیست تاب نور | معنی شعر خرد را نیست تاب نور آن روی برو از بهر او چشم دگر جوی |

سوال :

معنی بیت خرد را نیست تاب نور آن روی برو از بهر او چشم دگر جوی چیست ؟


جواب :

معنی (4)» عقل انسان تحمل درک عظمت و دانش خداوند را ندارد
برای درک حقیقت خداوند دنبال راه دیگری برو ( خداوند را باید با چشم دل درک کرد )
نکته : تاب به خرد نسبت داده شده است یعنی شخصیت بخشی بیت از دو جمله تشکیل شده است . جمله اول خبری و جمله دوم امری است . را در مصراع اول نشانه ی مفعولی نیست بلکه به معنی برای و حرف اضافه است
در مصراع اول مفعول وجود ندارد
در مصراع دوم او به خداوند بر می گردد
 

آمار انجمن

موضوع ها
48,398
ارسال ها
55,247
کاربران
3,351
جدیدترین کاربران
toto
عقب
بالا