• برای مشاهده مطالب از این اطلاعیه رد شوید

  راه علم آموزی توجه به روش ها و الگوهایی است که توسط معلم می آموزیم ، نگاه و توجه ما به معلمین و آموزش های آنها می تواند گره گشای تمامی سوالات ما در دوره های سواد آموزی شود
  اینکه فقط به مطالب کمک آموزشی و نوشتن آنها بسنده کنیم کار اشتباه و بیهوده ای است ، در کنار این آموزش ها سعی کنید که روش ها و فرمول های سوالات را بدانید
  بدانید که «دانستن» رمز پیروزی شما در همه ی امتحانات و موقعیت ها است

  سایت همیار خاص تمام تلاش خود را می کند تا بهترین پاسخ ها را برای شما عزیزان گرداوری کند

  ما را در جهت بهبود کیفیت مطالب از طریق نظرات حمایت کنید


  دسترسی راحت به پایه ها :
  با کلیک بر روی پایه ی تحصیلی خود می توانید به تمامی صفحات درسی خود مانند ریاضی ، شیمی ، فارسی ، عربی و... دسترسی داشته باشید
  استفاده از تمامی امکانات سایت رایگان می باشد

معنی بیت از سیم به سر یکی کله خود

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,088
64

بیت از سیم به سر یکی کله خود با معنی | معنی بیت از سیم به سر یکی کله خود چیست |سوال :

معنی بیت از سیم به سر یکی کله خود


جواب :

بیت: از سیم به سر یکی کلهخود / زآهن به میان یکی کمربند

تشخیص: نسبت دادنِ کلاهخود و کمربند به کوه سیم: استعاره از برف میان: کمر

کمربند آهن: استعاره از میانة کوه که پر از سنگها و صخرههای تیرهرنگ است. تشخیص: قراردادن سر و کمر برای کوه

تناسب (مراعات نظیر): سیم و آهن / سر و کلهخود / سر و میان / کلهخود و کمربند / میان و کمربند

معنی بیت: ای دماوند! تو کلاه جنگی سفیدی از نقره (برف) بر سر نهادهای و کمربندی آهنین (صخرهها و سنگها) به کمر بستهای.
 
بالا