معنی بیت از سیم به سر یکی کله خود

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,296
79
بیت از سیم به سر یکی کله خود با معنی | معنی بیت از سیم به سر یکی کله خود چیست |سوال :

معنی بیت از سیم به سر یکی کله خود


جواب :

بیت: از سیم به سر یکی کلهخود / زآهن به میان یکی کمربند

تشخیص: نسبت دادنِ کلاهخود و کمربند به کوه سیم: استعاره از برف میان: کمر

کمربند آهن: استعاره از میانة کوه که پر از سنگها و صخرههای تیرهرنگ است. تشخیص: قراردادن سر و کمر برای کوه

تناسب (مراعات نظیر): سیم و آهن / سر و کلهخود / سر و میان / کلهخود و کمربند / میان و کمربند

معنی بیت: ای دماوند! تو کلاه جنگی سفیدی از نقره (برف) بر سر نهادهای و کمربندی آهنین (صخرهها و سنگها) به کمر بستهای.
 
 • برچسب ها
  بیت از سیم به سر یکی کله خود با معنی معنی بیت از سیم به سر یکی کله خود چیست
 • آمار انجمن

  موضوع ها
  48,731
  ارسال ها
  56,159
  کاربران
  3,412
  جدیدترین کاربران
  gholami
  عقب
  بالا