معجزه یعنی؟

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,417
64

معجزه چیست | معجزه یعنی پیام آسمان ششم | معجزه چیست با جواب |


سوال :

معجزه یعنی؟


جواب :

1 ) کاری که نشان دهنده قدرت خداوند است
2 ) کاری که فقط پیامبران می توانند انجام دهند
3 ) دلایل روشنی برای اثبات پیامبری
4 ) همه موارد
 
بالا