مسلمانان هر روز در اذان اقامه و نماز به چه چیزی شهادت میدهند

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,287
79
مسلمانان هر روز در اذان اقامه و نماز به چه چیزی شهادت میدهند جواب | مسلمانان هر روز در اذان اقامه و نماز به چه چیزی شهادت میدهند هدیه ششم |

سوال :

مسلمانان هر روز در اذان اقامه و نماز به چه چیزی شهادت میدهند


جواب :

مسلمانان هر روز در اذان، اقامه و نماز به یکتایی و یگانگی پروردگار شهادت می دهند ستایش می کنند
 
 • برچسب ها
  در کجای نماز ما هر روز یگانگی خداوند را بر زبان می آوریم در کدام ذکرهای اذان اقامه و نماز به یکتایی پروردگار شهادت میدهیم در کدام ذکرهای اذان و اقامه و نماز به یکتایی پروردگار شهادت می دهیم مسلمانان در کدام یک از اعمال عبادی به یکتایی و یگانگی پروردگار شهادت می دهند مسلمانان هر روز در اذان اقامه و نماز به چه چیزی شهادت میدهند جواب مسلمانان هر روز در اذان اقامه و نماز به چه چیزی شهادت میدهند ششم مسلمانان هر روز در اذان اقامه و نماز به چه چیزی شهادت میدهند هدیه ششم مسلمانان هر روز در اذان اقامه و نماز به چه چیزی شهادت میدهند کلاس ششم مسلمانان چگونه هر روز به یگانگی خداوند شهادت می دهند مسلمانان چگونه هر روز به یگانگی خداوند شهادت میدهند هدیه ششم
 • آمار انجمن

  موضوع ها
  48,722
  ارسال ها
  56,132
  کاربران
  3,409
  جدیدترین کاربران
  Mehdi00842
  عقب
  بالا