مترادف و متضاد غیرت

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت

مترادف و متضاد کلمات - جواب متضاد و مترادف کلمه - متضاد و مترادف

میتوانید متصاد و مترادف کلمات را از سایت همیار خاص ببینید

جواب : تعصب، حمیت، حسد، رشک، رگ، صفت، مردانگی، مروت، ناموس‌پرستی.

منبع : همیارخاص

.
 
بالا