مترادف و متضاد زلال

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت

مترادف و متضاد کلمات - جواب متضاد و مترادف کلمه - متضاد و مترادف

میتوانید متصاد و مترادف کلمات را از سایت همیار خاص ببینید

جواب : پاک، روشن، شفاف، صاف، صافی، گوارا.

منبع : همیارخاص

.
 
بالا