مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,365
64

آیا ماهی ها در اب سرد اکسیژن بیشتری دارند | ماهی ها در اب سرد اکسیژن بیشتری دارند یا اب گرم علوم هشتم |


سوال :

ماهی ها در اب سرد اکسیژن بیشتری دارند یا اب گرم علوم هشتم


جواب :

اب سرد

چون هرچی دما کم تر بشه مولکول ها بیشتر فشرده میشن و گاز توی اب حل میشه و اینجوری اکسیژن بیشتری تو اب وجود داره و ماهی راحت تر نفس میکشه
 
بالا