مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,914
72
<div class="bbWrapper">آیا ماهی ها در اب سرد اکسیژن بیشتری دارند | ماهی ها در اب سرد اکسیژن بیشتری دارند یا اب گرم علوم هشتم |<br /> <br /> <br /> <b><span style="color: #0000ff">سوال : </span></b><br /> <br /> ماهی ها در اب سرد اکسیژن <a href="https://hamyarkhas.ir/index.php?threads/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%DA%98%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%A8-%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85.100498/" class="link link--internal">بیشتری </a>دارند یا اب گرم علوم هشتم<br /> <br /> <br /> <b><span style="color: #ff0000">جواب :</span><br /> <br /> اب سرد</b><br /> چون هرچی <a href="https://hamyarkhas.ir/index.php?forums/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.59/" class="link link--internal">دما </a>کم تر بشه مولکول ها بیشتر فشرده میشن و گاز توی اب حل میشه و اینجوری اکسیژن بیشتری تو اب وجود داره و ماهی راحت تر نفس میکشه</div>
 

آمار انجمن

موضوع ها
48,398
ارسال ها
55,261
کاربران
3,355
جدیدترین کاربران
zari
عقب
بالا